MYRinggit adalah sebuah syarikat pinjaman wang berlesen di Malaysia yang memberi tumpuan dalam pembiayaan kewangan mikro.

  Kami juga merupakan sebuah syarikat yang profesional dalam bidang pinjaman untuk menyelesaikan masalah kewangan anda.

  Kami memberi perkhidmatan pinjaman peribadi yang premium untuk menyelesaikan masalah anda tanpa memerlukan apa jua cagaran. Prosedur kelulusan dalam masa yang singkat akan memudahkan dan mempercepatkan permohonan pinjaman anda.

  MYRinggit menawarkan cara yang inovatif untuk memberi produk pinjaman peribadi yang dapat menyelesaikan masalah keperluan harian anda. Polisi etika perniagaan kami yang berhemah dan telus adalah amat penting.

Share